Blog | 4 Inzichten om uit onmacht te stappen

onmachtDatgene waar we last van hebben, komt vaak voort uit onze eigen onmacht om met een situatie te dealen. Piekeren en malen komen voort uit de onmacht die je ervaart om met je huidige situatie te dealen. Wat is onmacht eigenlijk? Hoe kan het er uitzien? En wat kun je eraan doen?

We geven je hier 4 inzichten om uit uit je onmacht te stappen:  

1. Zoek naar een oplossing. Conflicten kunnen ontstaan door een opeenhoping van meerdere ergernissen en bestaan vaak door het onvermogen met elkaar te praten. Zodra niet naar een oplossing wordt gezocht kan er sprake zijn van een macht strijd. 

2. Verander jouw verwijt in een wens en een verzoek aan de ander. Het uiten van een verwijt is je onmacht om je eigen wens aan te geven. Een verwijt is bijvoorbeeld: Je geeft me te weinig aandacht. Een wens is dan ‘Ik zou het fijn vinden als je me meer aandacht zou geven.’ Een verzoek is ‘Zou je me meer aandacht kunnen geven?’ 

3. Geef aan dat je het niet eens bent met andermans standpunt en waarom niet en houd het bij de inhoud. In plaats van het onderuit halen van andermans standpunt is het voldoende om aan te geven met welke elementen je het oneens bent en waarom niet. Als je niet andermans standpunt onderuit haalt en zoekt naar overeenkomsten en naar overkoepelende belangen, zal er vanzelf meer acceptatie en meer ruimte zijn voor overleg. 

4. Het is het niets doen dat je gevoelens van onmacht veroorzaakt. Het is niet andersom: dat je onmacht het niets doen veroorzaakt. Onmacht is een gevoel, een beleving, geen feitelijkheid, alhoewel het wel als een feitelijkheid en een gegeven wordt ervaren. Onmacht is er niet zo maar en wordt ervaren in een bepaalde omgeving en in een bepaalde situatie. Door inzicht in jouw huidige situatie kun je uit je onmacht en dus uit je piekeren en malen komen. Loslaten is jezelf uit een machtsstrijd halen.

Wil je graag deze stappen in je dagelijkse leven toepassen? Het kan heel fijn je te laten supporten, als een stok achter de deur. Onze experts helpen je graag op weg!

 Laat ons weten wat je van dit artikel vond!

Bron: Geïnspireerd door Ammy van Bedaf

Interessant en Inspirerend