** Blog | Dat wat ontvangen is

Jij betaalt de prijs voor je dromen. Jij volgt je hart.

Het is heel onverstandig wat je doet,

Maar uit onverstandige mensen zijn de grootste dingen voortgekomen.

(uit De Kabbalist)

De mystieke spirituele traditie van het Jodendom heet Kabbala. Letterlijk betekent het: “Dat wat ontvangen is”. Het is een rijk, doorleefd, eeuwenoud gedachtegoed dat stoelt op het bestuderen van de Thora (de eerste vijf boeken van de Joodse bijbel)

Ondanks dat de kabbala op de studie van een religieuze bron gebaseerd is, is het uitdrukkelijk géén geloof. Het uitgangspunt van de kabbala is namelijk; “Geloof niets wat je niet zelf onderzocht of ondervonden hebt. Om Kabbala te leren is het dan ook niet nodig om je huidige geloof of religieuze pad te verlaten.

sprituelereisKabbala is beslist geen verzameling magische trucs om snel verlichter te worden of om even met wat hocus-pocus een sluiproute te vinden om verder te komen op het spirituele pad. Het gaat veel meer om kwaliteit dan kwantiteit. Een Kabbalist zal zijn leerlingen altijd inschatten: wat kan hij of zij aan? Dat is geen betutteling, maar een zorgvuldige dosering. Want Kabbala is geen kinderspel, ook al kan iedereen met een gezond verstand het in principe begrijpen. Kabbala gaat niet over weetjes, maar over het universum, over diepgang, kracht, moed en de zin van discipline. Over de fundamentele essenties van het leven en het menselijk vermogen.

Hieronder valt ook esoterie, de wetenschap die zich bezighoudt met de zin van het leven, met de betekenis van levenservaringen. Esoterie is de wetenschap van bewustzijn. Bewustzijn is iets dat zich steeds uitbreidt, net zoals gewone wetenschappelijke kennis steeds toeneemt. De esoterie gebruik je naast en en samenwerking met de gewone wetenschap, tenminste als je begrepen hebt hoe het leven in elkaar zit.

Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden toegankelijk is. Kabbala, de mystieke en esoterische kant van het jodendom is hier onderdeel van.

Het zal je meer inzicht geven in het leven en geeft je informatie en middelen om te begrijpen waarom bepaalde dingen in je leven gebeuren, waarom we hier zijn en hoe je een beter leven kunt krijgen op welk gebied dan ook. Kortom het is een boeiende weg van bewuster zijn, met groei en groter inzicht in de betekenis van je levenservaringen.

Omdat de “innerlijke weg,  oplossingen biedt voor uiterlijke problemen!

Spreekt deze weg van de esoterie je aan? Dan is dit je kans!  Kom op 6 en 7 november of 11 en 12 december naar de workshops over esoterie door Kathy Colsoul van Yébo. De workshops zijn erop gericht het bewustzijn te verruimen, via de oude oosterse esoterische energetische leringen.

 

Interessant en Inspirerend