Blog | De invloed van familie en gezin

baby-17369_640kopieWij maken allemaal deel uit van een systeem dat van grote invloed op ons is geweest of nog is, namelijk: onze familie.

Inzicht krijgen in de patronen en de onbewuste onderstromen in dit systeem zorgt ervoor dat je vrijer, krachtiger en met meer plezier vorm gaat geven aan je eigen leven. 

Ieder mens is onderdeel van een systeem. Je familie en je eigen gezin. In systemen beïnvloeden mensen elkaar. Een familieopstelling is een effectieve methode om zichtbaar te maken hoe de verstrikkingen, meestal vanuit loyaliteit, binnen dit systeem werken. We doen meestal dingen die onze ouders deden en door de verstrikkingen ontstaan bepaalde patronen of belemmeringen, die ertoe leiden dat wij ons leven en werk niet vrij kunnen vormgeven zoals we dat zelf willen. Een familieopstelling geeft inzicht in hoe deze loyaliteitspatronen werken en kan laten zien welke beweging nodig is om onze autonomie weer te verkrijgen.

Als je als kind voor je ouders moest zorgen in plaats van andersom is de orde van geven en ontvangen verstoord. Door het verstoren van deze orde heb jij ook niet de goede plaats in de familie gehad. Je goede plaats niet hebben, is afgesloten worden van de plaats die je toekomt. De gevolgen kunnen zijn dat wij in ons latere leven niet in staat zijn om te ontvangen. Geven gaat ons goed af, maar op het moment dat wij iets van iemand kunnen of mogen ontvangen, voelen wij ons schuldig.

Om een gelukkig leven te leiden, dienen wij zowel te geven alsook te ontvangen, met geven kunnen wij de ander en onszelf blij maken, door van de ander te ontvangen dragen wij bij aan zijn geluk.

Hoe zit het met jouw familie dynamiek?

Bron: Geïnspireerd door Vormbalans

Interessant en Inspirerend