Blog | Dienstbaarheid onderdanig?

aristoteles‘Ten dienste van wie of wat doe je iets?’ is een krachtige vraag die naar je essentie leidt. ‘Begin bij jezelf, maar eindig niet bij jezelf’.

Al het innerlijke werk van een individu of van een organisatie, krijgt pas zijn volle betekenis als de wereld er beter van wordt. Als de wereld er mee verlicht en bezield wordt, op wat voor manier dan ook. Het eindigt er niet mee, maar het begint er wel degelijk mee: jouw leven begint bij jou! Bij je wensen en bij je dromen. Maar ook bij datgene wat je lijkt te overkomen maar wat, als je goed kijkt, ook bij jou is begonnen. Je bent geen slachtoffer maar mede-schepper. De wereld kun je zien als een spiegel waarin je jezelf steeds weer opnieuw te zien krijgt.

Dienstbaar zijn gaat ook over luisteren en gehoor geven aan dat waartoe je ‘geroepen wordt’. Ofwel een term die we vaak horen: je roeping. Waartoe voel jij je geroepen? Als je jezelf loskoppelt van alles dagelijkse beslommeringen en verplichtingen. Wat brengt jouw hart, jouw innerlijke stem, dan ten gehore? En… kun je er naar luisteren en er ruimte voor maken in je dagelijkse leven? Dienstbaar zijn betekent ook jezelf, dat waartoe jij je ten diepste geroepen voelt, uiting geven krijgen in de praktijk van alledag zodat het gedeeld wordt met de mensen om je heen: het grotere geheel. Dat heeft niets met onderdanigheid te maken, dat heeft te maken met een onuitputtelijke vitale levenskracht…

Wat is jouw ‘roeping’ hoe groots of klein deze ook moge zijn?

 

Bron: Tiara Dijkhof voor Lichtwerkplaats

Interessant en Inspirerend