** Blog | Geld is energie

ad_broerekopieIn principe kun je er vanuit gaan dat alles energie is, vaak onderschatten we de werking van energie nog steeds. Een gesprek is energie, iets ondernemen is energie, gedachte is energie.

We wisselen van gedachten, gedachten werken door en maken nieuwe gedachten.
Energie kun je omvormen als je dat sterk wenst. Niet direct in de vorm zoals je misschien voor ogen zou hebben. Op een energetische manier kun je wensen ombuigen.

Nu laten wij ons leiden door wat er met de economie gaande is – iets dat uiteraard heel menselijk en logisch is. Je zult er maar door worden getroffen. En toch … kan en durf te kijken naar wat je écht mist. Waar je écht niet zonder kan. Je zult zien dat er ineens dingen zijn die niet direct nodig zijn en ervaar je de ruimte die daardoor is ontstaan. Ruimte voor nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Uiteindelijk leidt deze crisis er naar dat wij allemaal weer een stuk bewuster gaan leven en meer bij alles stil gaan staan. De leegte die we vulden met materialisme, vakanties, auto’s en wat al niet meer, maakte dat echt gelukkig of was het de onrust en het idee van “dat heb ik nodig, dan voel ik mij completer?”

We zijn ooit naar het consumententijdperk gegaan. We zijn ‘consumensen’ geworden en hebben dit zelf geen halt toegeroepen. Met alle gevolgen van nu van dien.

In hoeverre laat jij de crisis jouw leven bepalen? In hoeverre denk jij alleen in onmogelijkheden? Creëer je eigen mogelijkheden! Laat angst jou leiden – laat jij je erin meetrekken, of ga je eens in jouw situatie bekijken wat jij zélf anders kunt doen? Dus laten we de wereld samen verbeteren en begin bij jezelf :)

Onze expert Hilda Heyman verzorgt de Gezond verstand avond “De (on) menselijke economie” op dinsdag 17 juni in Brockhorst. Ad Broere, econoom, oud-bankier, docent en ondernemer geeft een bijzonder interessante lezing over de economische en monetaire actualiteit, wat er niet deugt aan ons geldsysteem en hoe dit snel dreigt mis te lopen. Maar ook een suggestie hoe het wel kan en wat wij daar zelf aan kunnen doen.

Ad Broere schreef het boek Geld komt uit het niets. In het boek legt hij in heldere taal uit wat geld is, hoe het gecreëerd wordt, wat daar de risico’s van zijn en hoe we naar een economie moeten transformeren waarin geld weer het ruilmiddel is zoals het bedoeld is. Meer over deze avond kun je hier lezen: onmenselijke-economie

Wil jij hierbij zijn? Mail dan naar mail@lichtwerkplaats.nl

Bron: Geïnspireerd door Mireille van Rijn en de Lichtwerkplaats

Interessant en Inspirerend