** Blog | Het denken, en de strijd in de serie Gevoel – Hart – Ziel – Intuïtie

Heart vs MindHoeveel zinnen beginnen er in een gesprek met  “Ik denk dit of dat ik denk dat”. Het denken is klakkeloos aannemen en zeggen wat er bedacht is, zonder dat hier over na is gedacht. Uit het klakkeloos zeggen kunnen de meeste onduidelijkheden en kwetsingen voortkomen voor een ander. De eventuele gevolgen zijn niet overdacht.

Het uiten is zonder gevoel gegaan, zonder empathie. Door klakkeloos en zonder empathie te denken creëren wij eigen gedachten die met ons op de loop kunnen gaan.

Iedereen zal zich herkennen in: “Mijn hoofd zegt dit, maar mijn gevoel zegt dat”, dit is een heen en weer slingeren tussen gevoel en gedachten, tussen hoofd en hart. Het hoofd, het ego, zal er alles aan doen om de hartenwens niet uit te laten komen, en dit is een iets waar wij onzeker van worden en gaan twijfelen.

Uiteindelijk zal er een keuze gemaakt worden die vanuit het hoofd is genomen omdat wij denken dat wij daar op kunnen vertrouwen. Als de keuze die wij gemaakt hebben met ons hoofd anders uitpakt dan wij hadden gedacht of bedacht en negatief uitpakt, dan zullen we terug denken, en ons herinneren, dat op het moment dat de keuze gemaakt moest worden er ook een gevoel was, die het juiste heeft aangegeven, maar dat deze keuze en het gevoel volledig is genegeerd terwijl dit achteraf wel de juiste keuze was. Wij hebben niet op ons gevoel durven vertrouwen omdat het ego sterker was. Er zal spijt zijn.

Word jij ook zo vaak heen en weer geslingerd door je gevoelens en gedachten? Welke kant ga jij meestal op? En waarom? Uit veiligheid, verantwoordelijkheid of juist uit liefde?

Bron: Geïnspireerd door Mauve Clouds

Interessant en Inspirerend