** Blog | Hoe blijf je onbevangen zonder te verdwijnen in je emoties?

verstopt in het gras

Je wordt niet onbevangen. Je bent onbevangen. Je lijfelijke aanwezigheid is als een gevoelige plaat. Alles wordt in het licht van je fysieke aanwezigheid uitgedrukt precies zoals het is. Wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je proeft, wat je denkt, wat je voelt, het is precies zoals het is.

Ook elke emotie wordt in het licht van je aanwezigheid uitgedrukt, precies zoals ze is. Alles is al binnen, nog voordat ik ‘ik’ kan zeggen. Dit artikel gaat over hoe je komt van doen naar zijn… 

Je wordt niet meegesleurd met je emoties. Je emoties verschijnen in het licht van je aanwezigheid. Ze tonen je precies wat in de situatie het geval is. En de emotie verschaft je exact de adequate energie die je nodig hebt om in die situatie te kunnen handelen. Pas wanneer je met wat de emotie je toont en de energie die de emotie je geeft iets doet, treedt er turbulentie en bewustzijnsvernauwing op.

Kortom, je bent onbevangen tot het moment waarop je iets met wat in je onbevangenheid verschijnt doet. Je emoties sleuren je niet mee. Je sleurt jezelf mee in je reactie op je emotie. De vraag is nu, hoe kom ik van doen tot zijn? Hoe kom ik van iets toevoegen aan wat zich in mijn aanwezigheid voordoet tot aanwezig zijn? Hoe keer ik terug tot wat ik ben, onbevangen helderheid?

Als je zit, zit dan met je gehele lijf, rechtop vanuit je onderbuik, maar moeiteloos. Als je staat, sta dan met je gehele lijf, gegrond, voel je voeten op de aarde en de kracht in je buik. Als je een situatie binnengaat, weet dan dat je die situatie binnengaat en dat je een wereld betreedt die niet los van je staat. Luister niet louter met je oren, maar met je volledige lijf, zoals je luistert naar muziek. Kijk niet louter met je ogen, maar met elke porie van teen tot kruis, zoals je kijkt naar een geliefde. Als je teruggaat naar wat je hoort en ziet, je zintuiglijkheid, dan ga je vanzelf terug naar je lichaam en ben je ongekunsteld ontvankelijk.

Kort en wel, je hoeft geen enkele inspanning te verrichten om onbevangen te worden. Je hoeft slechts terug te keren tot wat je bent. En je zult dit moeten vertrouwen. Dat is niet onbelangrijk en het kost tijd. Je zult jezelf moeten vertrouwen. Je zult moeten vertrouwen dat je de situatie die je binnengaat al draagt en dat je al door de situatie wordt gedragen. De situatie is fundamenteel en intiem verbonden met jouw leven en jouw leven is van de situatie doordrenkt. Je bent haar zelf. Ze is OK. Ze is goed zoals ze is. Al is ze moeilijk, je bent de situatie, je draagt haar, je leeft haar. Leef haar, met alle emoties die in je opkomen. Draag haar en weet je door haar gedragen. Draag haar uit, je bent haar zelf. Sta haar uit, je wordt bewogen.

 

Bron: Geïnspireerd door Maurice Knegtel

Interessant en Inspirerend