Blog | Inspiratie; alles wat gecreëerd moet worden is er al

flower_abstract_blurry_246328_lkopieInspiratie is het moment waarop je openstaat om het te ontvangen.

Het woord inspiratie heeft veel in zich en is niet zo maar een modewoord. Het bestaat uit de woorden in en spirare. Het eerste woord betekent niets meer dan in of binnen.

Het tweede woord (spirare) verwijst naar iets dat in het Latijn een betekenis heeft van blazen of ademen. In-spirare kunnen we dus letterlijk vertalen met inademen of inblazen. Ook de Van Dale geeft als eerste betekenis van inspiratie, inademing. In inspiratie zit ook het woord Spirit (geest). Dus het inademen van de geest.

Het (in)ademen volledig benutten om zo in contact te komen met de Bron, je verbinding met spirit te voelen en te luisteren naar wat jou wil bereiken.

Het inspireert ons om hier steeds naar te luisteren en bewust op weg te zijn naar onze volgende creatie. En op deze weg anderen inspireren om eens stil te staan, naar zichzelf te luisteren, om contact te maken met hun eigen vermogen tot creatie en er expressie aan te geven.

De waarheid in jezelf

Het gaat niet om de zoektocht naar dé enige echte waarheid, het gaat om de waarheid in jezelf. Want als je weet dat je dé waarheid die jij nodig hebt al bij je hebt, en deze alleen nog maar hoeft te ontdekken, dan ben je vrij van je afhankelijkheid van anderen die jou moeten helpen.

Sta op, wees stil, ga naar binnen, luister en voel. Laat jezelf verrassen in deze stilte en je bewustzijn verruimt zich van ‘Zien is geloven’ naar ‘Geloven is zien.’

 

Bron: Geïnspireerd door Marco de Jager

Interessant en Inspirerend