** Blog | Leven vanuit jouw waarheid, uit de serie Gevoel – Hart – Ziel – Intuïtie

waarheid-lichtLeven vanuit het hart bewustzijn is de hoogste waarheid, het kent geen angst, er is vrijheid. Er is een helder weten in je waarna je handelt. Leven vanuit het hart bewustzijn is een leven vanuit liefde en welke voortkomt uit onvoorwaardelijk vertrouwen.

Als je leeft vanuit je hart, en daarmee het hoofd en hart op één lijn zitten, zullen altijd de juiste keuzes worden gemaakt over hoe te handelen, reageren, te spreken of juist niet te spreken.

Niemand zal je meer kunnen overtuigen van zijn of haar gelijk, omdat je weet wat jouw waarheid is en of de waarheid wordt gesproken door een ander. Je zult hiernaar handelen, je zult deze mensen laten kletsen en er geen antwoord op geven omdat er bij jou een hoger bewustzijn is en jij zult je er niet druk om maken. Je zult je minder druk maken om kleine dingen, simpele dingen, dingen die eigenlijk het niet waard zijn om over na te denken.

Er is een onvoorwaardelijke liefde in je.Het zal jou veranderen, je zult dingen bewust beter gaan begrijpen, je bewustzijn wordt verruimd, je groeit, je zult succes hebben met alles wat je doet. Als het hart niet openstaat dan kan er geen liefde gegeven of ontvangen worden. Leven vanuit het hart is bewustwording, het is de hoogste waarheid in jezelf, het luisteren naar jezelf, naar je hoogste bron, je innerlijke zelf, er is innerlijke vrede, leven vanuit liefde.

Wat is nu eigenlijk de waarheid? Bestaat er wel een echte waarheid, want wie bepaald dat uiteindelijk? Hoe zijn jouw gedachtes hierover? Graag horen we jouw mening en idee hierover :)

Bron: Geïnspireerd door Mauve Clouds

Interessant en Inspirerend