** Blog | Luister naar de wijsheid van je lichaam: motivatie

startkopieTip 4 in de serie Luister naar de wijsheid van je lichaam: Check je motivaitie

De beweegredenen voor je gedrag liggen vaak diep verscholen in je onderbewuste. Je hoofd kan tienduizenden redenen bedenken waarom je iets doet of laat, maar de diepere drijfveren laten zich niet bedenken. Die kun je alleen maar voelen, door eerlijk naar jezelf te zijn. Vaak is het antwoord simpel en kun je aan je antwoord horen of je motivatie voor iets van binnenuit kwam, of aangestuurd is door iets of iemand van buiten.

Stel jezelf bij elke drang om iets te doen of te laten de vraag: uit welke motivatie komt deze drang voort? Dient deze motivatie mijn groei naar zelfverwerkelijking? Luister naar het antwoord en ga na in hoeverre de actie je energie verhoogt.

 

 

Bron: Annet van Laar

Interessant en Inspirerend