** Blog | Over Gevoel en Gevoelens in de serie Gevoel – Hart – Ziel – Intuïtie

2.-Youre-not-afraid-to-show-your-feelings2

Deze week gaan we 12 punten benoemen welke gekoppeld zijn aan wat ons gevoel wil vertellen.

Wat is gevoel? Innerlijke beleving, gewaarwording, stemming, intuïtie. Wat is het hart? Orgaan dat het bloed in beweging houdt; zetel van het gevoelsleven, geluk, liefde. Wat is de ziel? Geest, individu, persoonsbenamingen, zetel van het geestelijk gevoel, werkende kracht van iets – uitdrukking, onstoffelijk deel van de mens, kern, inwoner, innerlijk gevoel, innerlijk, eindpunt, de werkende kracht, anima. Ons gevoel kan ons heel veel vertellen als wij bereid zijn hier naar te luisteren. Gevoel zetelt zich in ons hart, onze ziel het is een drie eenheid. Het hart wordt gekoppeld aan gevoel, ziel en intuïtie. 

Je kunt onderscheid maken in gevoel en gevoelens. Gevoel, een tastzin, een lichamelijke waarneming, zoals je handen en voeten. Als je bijvoorbeeld je voet stoot, dan voel je pijn op de plaats waar je deze gestoten hebt. De plek waar je je gestoten hebt, zal een pijn signaal uitzenden en je weet waar de pijn vandaan komt, je hebt je voet gestoten. Als je met je hand, je vingers over iets wrijft, dan voel je iets, een gewaarwording, dit kan van alles zijn, zoals warm of koud, hard of zacht, enz. Het is tastbaar. Door middel van onze handen, kunnen wij, als wij geblinddoekt zijn, voelen, en door te voelen kunnen wij ons een beeld vormen wat wij in onze handen hebben. En er zijn gevoelens. Gevoelens zitten binnen in je. Gevoelens zetelen zich in ons hart, zij zijn niet tastbaar, wij kunnen het gevoel niet met beide handen aanraken, het is een geestelijke waarneming. Gevoelens zijn een uiting van de ziel, het is een emotionele gewaarwording.

Hoe zit het met jouw gevoel en gevoelens? Ben je een prater of een binnenvetter?

Bron: Geïnspireerd door Mauve Clouds

Interessant en Inspirerend