Blog | Van alles over gronden

voetGronden of aarden betekend voor mij een energie-verbinding met Moeder Aarde vanuit je basis chakra.

Het komt ook voor dat mensen zich gronden/aarden via de voeten. Naar mijn mening is de energie van de voet chakra’s bedoeld om je persoonlijkheid als het ware uit te drukken – op de aarde neer te zetten.

De gronding vanuit je basis chakra is een heel interessant gegeven om te onderzoeken. Als je die bij jezelf waarneemt kun je daar b.v. heel leuk mee spelen.

Stel je voor dat je hem twee keer zo dik maakt en neem dan waar hoe dat is voor jou. Of dat je hem twee keer zo dun maakt en hoe dat voor jou is.

Je kunt hem ook verschillende kleuren geven en ervaren wat die met jou doen op het niveau van je gronding.

Misschien dat je zelf nog interessante experimenten kunt uitvoeren met je gronding.

Laat uiteindelijk jouw verbinding met Moeder Aarde zo worden, dat jij je daar het beste bij voelt en zorg er voor dat hij/zij goed verankerd is in je basis chakra.

Wil je de verbinding met Moeder Aarde verder onderzoeken dan kun je je bewust maken waar je en in welk jaar je gegrond bent. Dit is heel interessant en kan per keer verschillend zijn al naar gelang de situatie van je leven op dat moment.

Ben je gegrond op de plek waar je je op dat moment bevindt? Dat betekent dat je helemaal in het “hier” geaard bent. Als je dan naar die aarde kijkt waar jouw gronding contact met haar maakt en zie je de datum van die dag daar staan, dan kun je zeggen dat je helemaal in het “hier en nu” geaard bent.

Maar dit komt “helaas” niet zo vaak voor.

Heel vaak bevindt onze gronding zich ergens in het verleden. Dat kan ergens in dit leven zijn, maar ook heel goed in een vorig leven. Het kan betekenen dat je een “veilige” ervaring opgezocht heb om met de situatie van het moment om te kunnen gaan. Op dat moment en op die plek voelde je je lekker.

Denk bijvoorbeeld aan je geboortehuis, je geboorteland of je ouderlijke huis. Veel emigranten hebben daarom vaak moeite om in het nieuwe land te “aarden”.

Het kan ook zijn dat je door een “onveilige” situatie bent aangetrokken ergens op jouw tijdslijn waardoor eerdere ervaringen, waar het bewustzijn mee geïdentificeerd is geraakt, getransformeerd kunnen worden. Er zijn dan herkenbare situaties in jouw leven bij betrokken. Als je de oude ervaring kunt transformeren, maak je als het ware in het “hier en nu” ruimte in het bewustzijn en zal het ook zijn uitwerking hebben in je dagelijkse leven.

Het volgende onderwerp is ook interessant om te onderzoeken. Ik heb het “groepsgrondingen” genoemd.

Je kunt je voorstellen dat er op je gronding “aftakkingen” bevinden die jou naar een groep leiden waar je (nog) deel van uit maakt. Een hele duidelijke is vaak het gezin waar je deel van uitmaakt en/of hebt uitgemaakt.

Goed om te onderzoeken of er sprake is van een gebondenheid of een verbondenheid. Ik ben zelf een groot voorstander om iedere vorm van gebondenheid te healen en indien gewenst om te zetten in verbondenheid. Dat creëert altijd meer vertrouwen in mezelf.

“Aftakkingen” die zich in de tijdslijn bevinden zijn wat mij betreft altijd rijp om opgeheven te worden. Onbewust worden we nog vaak gehouden aan afspraken die in een groep gemaakt zijn en waarmee de deelnemers geïdentificeerd zijn geraakt. De leider van zo’n groep oefent nog dikwijls zijn macht uit over de groepsleden en is zich daar meestal niet bewust van. Alle deelnemers hebben een “wake-up call” nodig om zich te herinneren wie (of wat) ze werkelijk zijn en ik noem dat “Onvoorwaardelijke Liefde”. Bron-bewustzijn of God zijn daar synoniem aan.

Door deze healing op de hele groep uit te voeren, dragen we bij aan een steeds ruimer bewustzijn in de dimensie waar we ons momenteel bevinden.

Geef tenslotte je gronding de opdracht vanuit je “Bewuste Wil” (eenheid-bewustzijn) om helemaal in het “hier en nu” aanwezig te zijn en neem hem in eigendom, dwz neem de verantwoording voor jouw verbinding met Moeder Aarde. Niet als een zwaar gewicht, maar als een prachtige uitdaging om hier te zijn.

Verder kun je de volgende intentie je gronding meegeven: iedere stap die ik zet in tijd en ruimte zal mijn gronding op dat moment en op die plaats geheel in het :”hier en nu” staan.

Blog door: Nico Vlaar, expert bij de Lichtwerkplaats.

Heb je vragen?

Op dinsdag 6 mei geeft Nico de workshop Gronding! Voor maar € 10,00 kun je deelnemen. Meld je aan via deze link: http://bit.ly/1k6LcMJ

Ook kun je met je vragen bij Nico terecht tijdens de Belicht-je-kracht bijeenkomst op maandag 12 mei a.s. Een unieke kans om bij hem een speedconsult te ervaren voor een zeer gereduceerd tarief!

Wil je daar bij zijn? Meld je dan via deze pagina aan: http://bit.ly/1koggFt Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.

Interessant en Inspirerend