** Blog | Veroordelen versus oordelen

veroordelenkopieAls je bezorgd bent dat er over je geoordeeld wordt, dat je veroordeeld wordt, oordeel je sneller over de ander. Je bent als het ware afgestemd op “oordelen”. Je neemt niet alleen jezelf onder de loep maar ook de ander.

Je waarneming, je manier van denken, je filter is ingekleurd met goed en fout. Je angst om zelf iets verkeerd te doen pas je ook toe op de ander. Het jezelf – maar ook de ander – bekijken vanuit de bril goed of fout creëert spanning. In de relatie met jezelf en in de relatie met de ander. De ander voelt – intuïtief – dat je niet vrij naar hem/haar kijkt. De spanning in jezelf en in de relatie met de ander is er omdat het lastig is om gedrag en persoon uit elkaar te halen, te ontkoppelen. Een actie, een daad, een gedraging kan niet handig, niet effectief zijn maar dat maakt de persoon niet fout of slecht. Als je bezig bent met goed/fout, hoger/lager kun je jezelf en de ander niet meer zien zoals die is.

Gedrag en persoon zie je dan als een samenhangend iets, als 1. Iets kan verkeerd zijn maar door de ander te veroordelen, te beschuldigen of af te wijzen maak je de ander kleiner, minder dan jezelf en laad je – door zo te denken – schuld op jezelf. Als je jezelf vergelijkt met de ander ben je in feite ook bezig met goed, kwaad, meer, minder, beter, slechter. Je plaatst jezelf door je te vergelijken met de ander boven of onder de ander en dat creëert afstand in de relatie met de ander. Daden, gedragingen kunnen niet handig of zelf verkeerd zijn, benoem die, spreek daar iemand op aan als dat nodig is. Maar houd de ander (en daarmee jezelf!) heel. Jijzelf bent meer dan je gedrag, je daden. De ander is ook meer dan zijn/haar gedrag of daden.

Als je de ander vanuit een boven-positie aanspreekt zal de ander zich niet openen voor je boodschap, hoe waar die ook kan zijn. Realiseer je dat je niet beter bent dan de ander. En dat jouw feedback alleen effect sorteert als die gegeven wordt vanuit dat besef. Ga eerst op zoek naar wat je positief vindt bij de ander voordat je de ander aanspreekt op wat beter kan. Dit zorgt ervoor dat de toon waarop je de ander aanspreekt de ander zal openen.

Bron: Geïnspireerd door Petra van der Horst

Interessant en Inspirerend