** Blog | Waarom vinden we integriteit zo belangrijk?

bosMensen verwachten altijd van anderen dat ze integer zijn. Integriteit is belangrijk in onze maatschappij, maar hoe komt dat nou precies? Wat is er zo goed aan integer zijn? Wat houdt integriteit nou precies in?

Het is lastig om een antwoord te geven op die vragen, omdat integriteit een breed begrip is, die door verschillende mensen anders gezien wordt. Iedereen heeft een bepaald beeld bij integriteit, maar dit verschilt weer per persoon. Wanneer ben je integer en wanneer ben je dat niet? Als integriteit zo gewaardeerd wordt, is het wel handig om te weten hoe je integer kan zijn en hoe je integer kunt handelen.

Het belangrijkste effect van integriteit is dat het vertrouwen en waardering opwekt. Als je staat voor je keuzes en je belangen, kom je integer over. Mensen weten waar ze op kunnen rekenen, wat ze kunnen verwachten, en dat wordt gewaardeerd. Integriteit roept waardering op. De duidelijkheid van een integer persoon maakt het in de omgang makkelijk om met die persoon afspraken te maken, je weet waar je aan toe bent, waar je van op aan kan.

Integriteit draagt bij aan persoonlijk functioneren, door integer te zijn zullen andere mensen anders op je reageren, ze zullen zelf ook duidelijker zijn en meer staan voor de keuzes die ze maken. Integriteit houdt dus ook in, handelen naar volle overtuiging. Als je handelt naar volle overtuiging, wordt alles eigenlijk eenvoudiger, omdat je niet twijfelt, je bent zeker van je zaak en komt zeker over.

Een belangrijk onderdeel van integer zijn, is het herkennen van morele kwesties. Integriteit speelt vooral een rol bij morele vragen, conflicten en keuzes. Je laat je integriteit zien bij een lastige keuze, door juist op dat moment volledig achter je eigen overtuiging te staan. Dit is lastig, omdat je eigenlijk niet moet twijfelen. Je moet volledig overtuigd zijn van je eigen oordeel, want dan ben je integer. Je staat voor je handelen en voor wat je zegt.

Morele kwesties spelen dus een belangrijke rol, hierbij is het van belang om morele vragen te herkennen, op die manier kun je integriteit laten zien. Hierbij laat je je morele intuïtie zien. Je voelt morele kwesties zelf aan, voor dat andere mensen je hier op wijzen. Door het ontwikkelen van een oog voor morele kwesties, kan je van te voren bedenken wat je zelf ergens van vindt, zodat je volledig achter je eigen mening staat. Hierdoor handel je vrijwel automatisch integer, wat mensen zullen waarderen.

Door het beoefenen van Yoga beweeg je met integriteit vanuit je centrum. Hoe eerlijker je bent tegen jezelf, hoe opener je yoga ervaart.. Dichter bij jezelf komen, maakt je een gelukkiger mens. De wil om te beginnen en de actie volgt vanzelf. Je maak weer tijd, je creëert ruimte en het maakt je blij.

In het weekend van 15,16 en 17 augustus geven de Lichtwerkplaats experts van het “Happy Lifestyle Centrum” een Yoga Inspiratie zomerweekend in het mooie Lochem.

Wil je hier meer over weten? Lees dan verder via onderstaande link en geef je op! Het hele weekend staat in het teken van jezelf. Jij mag jouw ruimte innemen en even tijd voor jezelf nemen. Heerlijk toch? Geniet ervan! http://bit.ly/yogazomerweekend

Interessant en Inspirerend