** Blog | Wat is Energetische Therapie?

energetischereinigingkopieAlles is energie; het menselijke lichaam, de natuur, de dieren, de huizen, de tafel waar je aan werkt, de stoel waar je op zit. De muziek waar je naar luistert, de voedingsmiddelen die je tot je neemt. Het contact dat je maakt, de aanraking van anderen. De lucht die je inademt, het water in de zee en het vuur in de haard. Dingen die je weet.

Alles wat waarneembaar is, maar ook alles wat niet waarneembaar is. Alles is energie en alles heeft een andere -, eigen samenstelling van energie, een eigen frequentie.

Bij het energetisch werken wordt gebruik gemaakt van het energiesysteem in – en om de mens. Vanuit een holistische (allesomvattende) visie kun je zeggen dat de mens bestaat uit een fysiek deel, een emotioneel deel, een mentaal deel, een energetisch deel en een spiritueel deel. 

Wanneer één deel uit balans is, heeft dit effect op de andere delen. Door een beroep te doen op het zelfhelende vermogen ben je in staat jezelf te helen. Je neemt als het ware het heft (weer) in eigen handen en wordt de “chauffeur” van je eigen “voertuig”. Je maakt contact met jouw diepere lagen en met de fijnstoffelijke wereld om je heen. Het waarnemingsvermogen breidt zich uit en verdiept zich en je bent in staat verstoringen eerder op te merken en te helen.

Energetisch werken is aan te bevelen als je actief wilt deelnemen aan je eigen heelwordings- en bewustwordingsproces. Je werkt aan je eigen heling: mentale -, emotionele -, fysieke – en / of energetische klachten verminderen of verdwijnen.

Wil je hiermee aan de slag?

Onze expert Tiara Dijkhof is naast de oprichter van de Werkplaats voor bezieling, waar de Lichtwerkplaats een onderdeel van is, ook intuïtief en energetisch coach.

Ze geeft energetische sessies op afstand. Een diepwerkende manier om snel en effectief stress, verkramping of spanning los te laten; ofwel energie die jou niet meer dient. Door dit los te laten is jouw systeem schoner, lichter, vrijer en meer vitaal. Je staat krachtiger in je persoonlijke ruimte. Voor meer informatie lees je hier http://bit.ly/schoneenergie

Bron: Geïnspireerd door de Essentie

Interessant en Inspirerend