** Blog | Wat is Intentie?

intentionWat is er nodig om onze ware hartverlangens te manifesteren en volgens het doel van onze ziel te leven? Voor het merendeel berust het antwoord in de oorspronkelijke betekenis van intentie: “de handeling van uitstrekken” of de “geestestoestand waarin een handeling uitgevoerd wordt.”

Wanneer we creëren, wanneer we manifesteren, bevinden we ons in een toestand van “intentie”. De woorden intentie en attentie komen voort uit hetzelfde oude wortelwoord en zijn van nature gelijkaardig. We kunnen niet het een zonder het ander hebben. Wanneer we creëren is het de concentratie van onze aandacht en de kracht van onze intentie die het teweegbrengt. Via intentie richten we ons (geven aandacht) op de gedachten, gevoelens, handeling en vorm die betrekking heeft op de ideeën, wensen, dromen, verlangens en voorstellingen die we willen manifesteren.

Gaat het merendeel van je aandacht naar de recente ruzie die je met je echtgeno(o)t(e) had… herhaal je telkens weer wat er gezegd of gedaan werd? Of maak je je zorgen over de fouten die je op werk maakte en hoe ze je reputatie… promotie… of opslag kunnen beïnvloeden? Blijf je hangen bij een huidige gezondheidskwestie en hoe het je ervan weerhoudt om dit of dat te doen?

De lijst met situaties is eindeloos. Wanneer bovendien sterke emoties je aandacht vergezellen, verhoogt het de magnetische kracht van onze concentratie duizendvoudig. Bijgevolg zullen we meer situaties aantrekken die hetzelfde soort emotionele reactie ontlokken – die wederom gelijkaardige gedachten en de geloofssystemen over onszelf, de gebeurtenissen in ons leven en de wereld rondom ons, zullen teweegbrengen.

Wanneer aan de andere kant onze aandacht gepaard gaat met inspiratie, enthousiasme, passie en een positieve kijk… dan wordt ook dat een krachtige magneet die verder situaties zal blijven aantrekken die die een toename van vreugdige en positieve gelegenheden zullen teweegbrengen.

Welk soort aandacht geef je aan de ervaringen die je in je leven wenst teweeg te brengen? Wanneer je hopen en dromen van succes op sommige gebieden van in leven met veelvuldige twijfel, angst, beperking, zorg of onwaardigheid bezaaid zijn – zul je de uitkomst saboteren. Ofwel zal je succes met maanden of jaren vertraagd worden… of het zal helemaal niet gebeuren.

Sommige aspecten van ons leven zijn makkelijker om de aandacht op te richten… en het wordt bijna onmiddellijk manifest. Andere aspecten zijn moeilijker en hebben meer tijd nodig. Misschien is het omdat de meesten van ons er niet in getraind zijn onze geesteskracht te gebruiken om op deze manier onze aandacht te richten. In plaats daarvan werden de meesten van ons van kindsbeen af geleerd om onze geest en aandacht te gebruiken om feiten uit boeken van buiten te leren, de regels te volgen, zoals iedereen te zijn, meegaand te zijn, te luisteren en de overheid te gehoorzamen, etc.

Weinigen van ons werden getraind om de kracht van onze geest en aandacht vrijelijk op een creatieve manier te gebruiken. Daarom zijn de neuro-doorgangen van onze hersenen diepgaand geëtst met de lijnen van volgen, gehoorzamen en van buiten leren. Bijgevolg kennen we al deze ‘sporen’ heel goed en zijn ze een gewoonte geworden. In feite kennen we ze zo goed dat we deze paden op een eerder onbewuste manier steeds weer in onze gedachten bewandelen.

Hoe dikwijls ben je bijna dagelijks rond hetzelfde tijdstip door dezelfde straat gereden en zonder zelfs de omgeving te zien? Je kunt zelfs op je bestemming geraakt zijn en je niet herinneren hoe je er geraakt bent of wat je langs de weg zag. Gedurende die tijd heeft je onderbewustzijn het stuur overgenomen terwijl je gedachten en aandacht ergens anders waren. Dit lijkt veel op de manier hoe je door het leven navigeert: de gewoonten van denken en gedrag wordt zo diep in onze hersenen geëtst dat we het meeste ervan onbewust kunnen doen, zonder er veel aandacht te schenken.

Maar wat is er van het unieke en het ongewone; het andere en het nieuwe; het strekken voorbij het bekende naar het onbekende en het strekken voorbij het wereldse naar het mystieke?

Weinigen van ons hebben iemand gehad die ons trainde of ons aanmoedigde om zich in deze rijken te begeven. Misschien is dit de reden waarom deze specifieke neuro-doorgangen van onze hersenen niet goed ontwikkeld zijn, noch in een bekend spoor gesleten. Aangezien de grote meerderheid van de mensheid neigt te volgen en meestal keer op keer dezelfde dingen opnieuw doet… wordt het voor onszelf een echte taak van moed en volharding om iets nieuws uit te proberen en zelf een nieuw spoor te vormen.

In dit opzicht kan een nieuw pad – zoals een nieuwe onderneming – ontmoedigend lijken. Het kan voor een tijdje een grotere opluchting zijn om op het bekende pad en in dezelfde omgeving te blijven: niets nieuw, niets bedreigend en niet veel verandering.

Maar net zoals een gesloten knop die uiteindelijk zijn fundamentele natuur moet gehoorzamen en in nieuwe groei uitbarst, zo moeten ook wij uiteindelijk aandacht schenken aan onze fundamentele diepe verlangens van onze diepliggende natuur om voorwaarts te bewegen en uit de oude, beperkende gewoontes te breken … anders verwelken we en wervelen we neerwaarts in depressie, wanhoop en vaak in ziekte.

De meesten onder ons zijn zich er niet van bewust dat we doorlopend creëren – elke minuut van elke dag. Onze aandacht werkt altijd en is altijd op IETS gericht. In feite, waar onze aandacht op elk moment ook naar toe gaat, daar gaat onze energie naartoe.
Bekijk het op deze manier: je aandacht is zoals een magneet. En net zoals een magneet, trekt je aandacht bepaalde beelden, gebeurtenissen, situaties, geloofsystemen en gedachten aan.

Hoe minder een persoon zich ervan bewust is waarom hij doet wat hij doet, des te meer vertekend zijn waarneming is: ze zijn zich er eenvoudig niet van bewust dat hun observaties door enkele oude denkgewoonten gefilterd worden.

Wat je in denkt zal zeker uitkomen… zowel bewust als onbewust. Wat je aandacht vasthoudt, zal ook zeker jou vasthouden. Je aandacht en de hoeveelheid emotionele kracht erachter geeft het de brandstof om vorm aan te nemen. Het MOET zichzelf manifesteren – omdat de dingen hier eenmaal zo werken! We kunnen ofwel via onbewuste intentie creëren, of we kunnen via bewuste intentie creëren. De keuze is aan ons.

Door ons bewustzijn van onze denkgewoonten te verhogen en onszelf af te vragen waarom we doen wat we doen – verhogen we ons vermogen om de kracht van onze intentie bewust te richten. De intentie die we achter elke handeling houden is de sleutel tot de uitkomst die we zullen aantrekken.

Ben jij bewust van jouw intenties? En wat zijn jouw ervaringen hiermee?

Bron: Geïnspireerd door Paula Peterson

Interessant en Inspirerend