** Blog | Wat is intuïtie? Uit de serie Gevoel – Hart – Ziel – Intuïtie

bosWat is intuïtie? De eigenschap dat je iets aanvoelt zonder erover te denken, ingeving, zesde zintuig, manier van weten die niet alleen op kennis, ervaring en lineair redeneren berust.

Het is een subjectieve geestesgave die vaak in waarnemingen en ingevingen tot uiting komt en niet voortkomt uit het verstandelijke denkvermogen. Ook wel innerlijke stem genoemd.

Intuïtie is het aanvoelen zonder er over na te denken, je weet dat het goed is. Intuïtie bereik je als hoofd bewustzijn en hart bewustzijn op één lijn zitten en dus zijn samengesmolten. Intuïtie is een innerlijke stem vanuit je onbewuste, en komt voort uit gevoel, ervaring die je op hebt gedaan in dit leven en uit vorige levens. Doordat je ervaring hebt opgedaan weet je hoe iets is. Doordat je weet hoe iets is en je jouw waarheid daarin hebt gevormd zul je daarnaar na handelen omdat je de kennis al in huis hebt.

Als er iets gebeurd, speurt je onbewuste je levens af naar voorbije gebeurtenissen, kennis, ervaring, en geeft een gevoel af, je hoeft hier niet meer over na te denken omdat het jouw waarheid is. Het is het helder weten wat voort is gekomen uit eerdere ervaringen, je handelt vanuit het onbewust zonder dat hier is over nagedacht omdat je innerlijk weet dat het goed is.

Intuïtie geeft aan, als en of je in gevaar bent, er iets niet klopt, kan dingen voorspellen, en ons in de juiste richting sturen. Allemaal voor ons hoogste goed als wij hier naar luisteren. Meestal luisteren wij hier niet naar, omdat wij het gevoel, onze intuïtie compleet negeren. Intuïtie kun je herkennen. Heb je wel eens, een naar, raar gevoel, een onderbuik gevoel, “funny feeling”, een knagend gevoel waar je je vinger niet op kunt leggen maar wat ons laat twijfelen en ons het gevoel geeft dat iets niet klopt? Het is het eerste gevoel wat er in ons opkomt als wij ons in een situatie of onder mensen bevinden.

Het is het zesde zintuig, wat ons ‘waarschuwt’. Het is onze innerlijke stem die ons aangeeft of iets klopt of niet klopt. Dit is intuïtie. We voelen iets, maar negeren het gevoel en besteden er geen aandacht aan, maar het zeurende gevoel blijft. Door het te ontwijken, te negeren, geven we het gevoel het voordeel van de twijfel. Maar, door te negeren kunnen er gevolgen zijn.

In je leven zul of kun je situaties, mensen, tegen komen waarin dit rare, nare gevoel, deze funny feeling naar boven komt. Of misschien heb je dit gevoel al. Als je dit nare, rare gevoel hebt dan is het belangrijk dit niet te negeren, blijf niet op de plek of de bij de mensen die jou dit gevoel geven.

Luister naar dit gevoel en geef het geen voordeel van de twijfel. Bij twijfel is het altijd “nee” totdat het tegendeel bewezen is. Zoek uit waarom je dit rare gevoel, deze funny feeling hebt. Dit gevoel is er niet voor niets en is voor jou een ‘alarmbel’ die afgaat en die aandacht behoeft om uit te zoeken wat er aan de hand is. Het is een waarschuwingssignaal wat aan jou wordt afgegeven en om hiernaar te handelen. Negeren wij dit signaal dan kan onze veiligheid in gevaar zijn of komen. Door aan het waarschuwingssignaal aandacht te besteden en uit te zoeken wat er aan de hand is dan kunnen wij hiernaar handelen, wat in ons voordeel is en wat onze veiligheid ten goede komt. Lichaam, ziel en geest, een drie eenheid op weg naar bewustwording, de hoogste waarheid, liefde.

Volg jij je intuïtie altijd? Ben jij sterk intuitief of juist niet? Wat doe jij om je intuïtie verder te ontwikkelen?

Onze mensenwerkers zijn er voor jou. Mocht jij je verder willen ontwikkelen dan zou je vrijblijvend eens een kijkje kunnen nemen op onze website en bekijken wat onze mensenwerkers voor jou kunnen betekenen in het ontwikkelen van jouw intuïtie. Lees meer via deze link http://bit.ly/1ma5pMP

Bron: Geïnspireerd door Mauve Clouds

Interessant en Inspirerend