Blog | Wat kan je doen tegen spanningen en stress?

Young Man with His Hand on His ForeheadZenuwen, wedstrijdspanning, faalangst, stress, het maakt niet uit hoe je het noemt. Feit is dat iedereen tijdens bijvoorbeeld een assessment meer of minder te maken krijgt met spanning.

Weet je van jezelf dat je altijd goed presteert onder druk, dan is er niets aan de hand. Het wordt pas een issue als je bang bent dat dit je prestaties negatief gaat beïnvloeden. Herken je dat?

De spanning die je ervaart kan verschillende oorzaken hebben: de tijdsdruk, het gevoel geobserveerd en beoordeeld te worden, twijfel of je wel voldoet aan het gevraagde profiel of herinneringen aan een examen in het verleden waar je een enorme black-out kreeg. Als je erg veel spanning ervaart, dan merk je dat in je lijf. Je trekt je schouders op, je krijgt koude handen en sommige mensen krijgen hoofd- of buikpijn. Het heeft ook effect op je ademhaling: deze wordt kort en oppervlakkig. Hierdoor komt er minder zuurstof in je bloed terecht en dat versterkt het gespannen gevoel.

Het is natuurlijk het mooist om de oorzaak van de spanning weg te nemen. Maar als je vlak voor je assessment zit, is dit niet het moment om diepgaand aan de slag te gaan met je persoonlijke belemmeringen en valkuilen. Laten we daarom kijken naar een praktische benadering. Het tegenovergestelde van spanning is ontspanning. De kunst is om ook tijdens je assessment te kunnen ontspannen. Daarvoor twee tips:

1. Oefen je buikademhaling. Dit werkt stress verlagend. Dit kun je doen door ontspannen te gaan zitten of liggen en twee handen op je buik te leggen. Doe je ogen dicht en voel hoe je handen met elke rustige inademing omhoog komen, en met elke uitademing weer dalen. Neem na een uitademing even een ‘adempauze’: adem niet actief in, maar wacht af tot je lijf uit zichzelf weer inademt. Om je deze manier van ademen eigen te maken, is het zinvol hiermee in de aanloop naar je assessment twee keer per dag gedurende 10 minuten te oefenen. Op de dag zelf kun je dit dan vlak van te voren doen, en bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze.

2. Merk je dat de spanning tijdens de dag ineens oploopt , terwijl je midden in een opdracht zit? Doe dan deze micro-ontspanningsoefening van 30 seconden. Het lijkt misschien gek om een halve minuut van je kostbare tijd te besteden aan ontspannen, maar je zult merken dat je daarna met vernieuwde concentratie verder gaat met de opdracht.

Bron: Geïnspireerd Door Nicoline Hermans

Interessant en Inspirerend