Onze visie

De Lichtwerkplaats is niet zomaar een bedrijf

Ze is ontstaan uit een ideaal, een droom. Wij dromen van een wereld die weer draait om de kracht van mensen en het bundelen daarvan. Om de manier waarop we met elkaar samenleven, oprechte aandacht kunnen hebben voor elkaar. Een wereld waar de economie ten dienste staat voor mensen en niet andersom. De Lichtwerkplaats is onderdeel van de Werkplaats voor Bezieling.

 

Waarom de Lichtwerkplaats

We geloven in een nieuwe manier van samen leven en werken. Met normen en waarden die uitgaan van het belichten van kracht, samenwerken, kwaliteiten delen. Waar klachten omgezet worden naar krachten. Waar de som der delen ruimte krijgt. Duurzaamheid vinden we belangrijk. In de breedste zin van het woord; voor people, planet, profit. Wanneer je trouw kunt zijn aan je zelf, zorgt dit ervoor dat je duurzaam lekker in je vel zit. Dat je goed functioneert, vitaal bent.

 

Hoe we het doen?

Alles wat we doen, doen we met de intentie van oprechte aandacht en het vergroten van welzijn. We bundelen kracht, expertise, om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren. Ten dienste van een groter geheel waar we allemaal onderdeel van uitmaken; gewoon in everyday life. Met elkaar. Op een laagdrempelige manier. Dit is overigens de enige manier waarop we geld willen verdienen; geld als middel om ons non-profit platform met deze missie verder uit te dragen en zo meer mensen te kunnen bereiken.

 

Wat doen we?

We bundelen de krachten van experts die hun expertise en wijsheden met jou delen door consulten, workshops en bijeenkomsten. Op deze manier is er ruimte voor diepgang, kennis opdoen en ontmoeten.

 

‘Uiteindelijk worden we het meest gelukkig wanneer we het gevoel hebben echt iets bij te kunnen dragen en trouw aan onszelf kunnen leven en werken.‘

Wat bezielt mij?’, ‘Welke bijdrage kan ik daadwerkelijk leveren?’ en ‘Hoe kan ik beter functioneren?’, “Hoe til ik mezelf of mijn organisatie naar een hoger plan?’

We hebben al veel mensen op weg mogen helpen; ondernemers en andere professionals, kids, hsp’ers en mensen van 8 tot 80 die vanuit authentieke kracht willen leven, werken, delen.

 

Onze missie?

Het belichten van je kracht voor duurzaam lekker leven!

Je bent van harte welkom!

sign_lwplaats_wit1.jpg