** Oefening | Welke angsten en overtuigingen beheersen jouw leven?

Soms speelt er zoveel, persoonlijk of maatschappelijk, dat angsten snel opspelen. Overtuigingen doen daar dan vaak nog een schep boven op.

Om er ander mee om te gaan: Ga eens na welke angsten en overtuigingen jij hebt en welke voor jou de meest negatieve lading hebben – de overtuigingen waarvan je voelt dat die jouw leven belemmeren en beheersen. Ga ook na welke overtuigingen van positieve invloed zijn. Beantwoord vervolgens de volgende vragen:

* Is deze angst of overtuiging heilzaam in mijn leven geweest of was hij schadelijk voor mij?

*Was deze angst of overtuiging geïndoctrineerd? Zo ja, door wie? Heb ik ooit bewust gekozen om dit te geloven? Zo ja, wanneer? Waarom deed ik dit?

*Wat was het voordeel om deze angst overtuiging te hebben? Hoe heeft het mij gediend in mijn leven? Wat kreeg ik of wat was het voordeel om deze angst of overtuiging te hebben? Wat vermeed ik door deze te hebben?

*Wie zou ik zijn zonder deze angst of overtuiging?

*Met welke overtuiging zou ik deze overtuiging kunnen vervangen die meer positief, nuttig en bekrachtigend zou zijn in mijn leven?

Als je hebt vastgesteld welke beperkende overtuigingen jou weerhouden om je doelen te bereiken ga er dan direct mee aan het werk. Bedenkt bij jezelf  hoe je ooit aan deze overtuiging(en) bent gekomen. Het is mogelijk dat een leraar of een opvoeder tegen jou heeft gezegd dat je niet goed genoeg bent. Kan het zijn dat ze iets ander gezegd of bedoeld hebben? Bijvoorbeeld dat je er nog niet aan toe was? Konden ze echt weten waar jij toen wel of niet toe in staat was?

Misschien waren ze veel te druk met van je te houden en wilden ze je beschermen. Of was het wenselijk dat jij bleef spelen omdat er geen was om dingen voor jou te kopen. Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties waarop jij geen invloed had en niet jouw schuld waren.Ook in de toekomst hoeven ze geen invloed te hebben op het bereiken van jouw doel(en).

Bron: Geïnspireerd door Peter Rigtering en Agnes Groentjes

Interessant en Inspirerend